17 April 2021

Lesopbouw:

In 10 stappen naar het RIJBEWIJS.

Een goede voorbereiding op het examen geeft de meeste kans van slagen. Mijn 10 – stappenplan zorgt ervoor dat je goed voorbereid op het examen verschijnt. Het gaat hier om 10 stappen, niet om 10 lessen.

Stap 1 – Werking van de auto.

In stap 1 leg ik je uit hoe de auto werkt. Waar zijn de verschillende knoppen voor, hoe werken de lichten, richtingaanwijzer, de handrem, de ruitenwisser etc. etc….

Rijden !

Als de werking van de knoppen en schakelaars duidelijk is, dan gaan we een stukje rijden. Hierbij leg ik je een tweetal stuurtechnieken uit, “dóórgeven” en “overpakken”.

Gasgeven.

Gaat dat goed, dan ga je zelf het gaspedaal bedienen. Je hebt dan zelf controle over je snelheid, hierbij komen je stuurtechnieken goed van pas.

Vertragen.

Je kunt nu gasgeven en sturen, het wordt tijd om te gaan vertragen, ook wel remmen genoemd. De bediening van het rempedaal doen we met dezelfde voet als de bediening van het gaspedaal, dat lijkt me wel duidelijk.

Koppelen.

Het laatste onderdeel uit deze stap is het bedienen van het koppelingspedaal.

Om veilig weg te kunnen rijden in de eerste versnelling moet je ook goed kijken of het veilig is om weg te rijden. We doen dit door eerst in de binnenspiegel te kijken, voor je te kijken, dan in de linkerbuitenspiegel en vervolgens links over de schouder . Na het aangeven van de richting kan je nu rustig de koppeling op laten komen en wegrijden.

Heb je dit alles onder de knie, dan kun je veilig wegrijden vanuit stilstand in de eerste versnelling. We kunnen door naar stap 2.

Stap 2 – De versnellingen

Je hebt nu alle aanwijzingen uit de eerste stap goed onder de knie. Je weet waar de knoppen zitten en wat hun functie  is en je kunt netjes wegrijden. We gaan nu verder met stap 2.

Op- en terugschakelen.

We gaan opschakelen van de 1e naar de 2e, 3e, 4e, 5e en de 6e versnelling en weer terugschakelen.

Stoptechnieken.

Er zijn 2 stoptechnieken:

Met een lage snelheid – eerst de koppeling intrappen en dan remmen.

Met een hoge snelheid – eerst remmen en dan pas de koppeling intrappen.

Stap 3 – Hellingproef

Net als bij stap 2 controleren we ook nu weer of je de technieken uit de vorige stappen goed beheerst. Deze stap besteden we voornamelijk aandacht aan het wegrijden op een helling, de zogenaamde hellingproef. Je zult zien dat je deze techniek meer gebruikt dan je denkt. Bijvoorbeeld bij bruggen, verkeerslichten, in- en uitritten etc. etc.

Stap 4 – Voertuigbeheersing

Een goede controle over je voertuig is erg belangrijk. Het gaspedaal intrappen is op zich niet zo moeilijk, maar de juiste hoeveelheid gasgeven is een stuk lastiger. In deze stap besteden we aandacht aan de beheersing van de auto.

Stap 5 – Achteruitrijden

Vooruitrijdend zijn we nu in staat om de controle te houden over de auto. we zullen nu eens kijken hoe dat met achteruitrijden gaat. Achteruitrijden hebben we nodig om een aantal bijzondere verrichtingen uit te kunnen voeren. De beheersing van het voertuig zal hierdoor nog beter worden. Achteruitrijden is natuurlijk een bijzondere verrichting.

Stap 6 – Bijzondere verrichtingen

Nu we een goede beheersing van de auto hebben gaan we oefenen met wat bijzondere verrichtingen. File parkeren, bocht achteruit rijden, straatje keren, achteruit in een vak parkeren en kruispunten oversteken.

Kruispunten oversteken:

A: gelijkwaardige kruispunten, geen voorrangsborden of uitritconstructie, bestuurders van rechts mogen ongehinderd doorrijden.

B: voorrangskruispunten, aangeduid door voorrangsborden en/ of haaientanden ( b1 t/m b7 RVV)

Stap 7 – Kijken

De belangrijkste stap in het leren autorijden is kijken. In deze stap zullen we ons bezighouden met de zgn. kijktechniek. Hoe kijk je bij het afslaan naar links en naar rechts en hoe combineer je dat met de voertuigbeheersing die je in de vorige stappen hebt geleerd. Belangrijk is dat je door een goede kiktechniek een veilige weggebruiker wordt.

Vuistregels:

1. Rechtsaf slaan – binnenspiegel, voor, rechterbuitenspiegel, rechts naast je, rechts over je schouder, richting aangeven en de nacontrole dus nog een keer over je schouder heen kijken zodat je zeker weet dat er niemand aankomt.

2. Linksaf slaan – binnenspiegel, voor, linkerbuitenspiegel, links naast je, links over je schouder, richting aangeven en de nacontrole dus nog een keer over je schouder heen kijken zodat  je zeker weet dat er niemand aankomt.

Stap 8 – Theorie in de praktijk

In deze stap combineren we de theorie met de praktijk. De interactie met andere weggebruikers, de verkeersborden en wegmarkeringen. Hoe en wanneer verleen je voorrang, hoe nader je een kruising, kortom, hoe word je een zelfstandige en besluitvaardige bestuurder.

Stap 9 – De autosnelweg

In de voorgaande stappen zijn we bezig geweest met de diverse kijktechnieken en het afslaan naar links en rechts. In deze stap gaan we de autosnelweg op en houden we ons bezig met invoegen en uitvoegen en natuurlijk inhalen.

Stap 10 – Puntjes op de i

In principe hebben we nu alle onderdelen van het autorijden behandeld. We gaan ons nu op het praktijkexamen voorbereiden door verschillende ‘examenroutes’ te oefenen. Met start en finish bij de CBR examen-locatie geef ik je een beeld van de mogelijke examenroutes en de verkeerssituaties die je daar te wachten staan. Zo kom je op het goede examenniveau.

Moordrecht

Gouda

Waddinxveen

Facebook